Zásady ochrany súkromia

V súvislosti s ochranou osobných údajov Automonitoring s.r.o. opisuje metódy prijaté správcom tejto internetovej stránky s odkazom na spracovanie osobných údajov používateľov.

Toto je všeobecné oznámenie v súlade s ustanoveniami Všeobecnej ochrany údajov EÚ regulovaných 679/2016 (GDPR) a iných príslušných zákonov.

Pri používaní určitých služieb budú používateľom poskytnuté špecifické a podrobné upozornenia o ochrane osobných údajov v súlade s článkami 13 a/alebo 14 GDPR.

1.           SPRÁVCA ÚDAJOV

Automonitoring s.r.o., v Zátiší 810/1, Ostrava 9 70900

2.           MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracovávané v priestoroch spoločnosti Automonitoring s.r.o.

3.           SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

a)           Osobné údaje spracované na účely prevádzky internetovej stránky

Informačné systémy a softvérové postupy používané na prevádzku internetovej stránky získavajú počas bežného chodu niektoré osobné údaje, ktorých prenos je obsiahnutný v komunikačných protokoloch internetu.

Táto kategória zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na internetovú stránku a aplikáciu, URI adresu požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru získanú v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspešný, chyba atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a používateľmi.

b)          Údaje priamo poskytované používateľmi

Voliteľné, výslovné a dobrovoľné zasielanie údajov požadované rôznymi časťami tejto internetovej stránky a aplikácie sa používajú na účely spracovania žiadostí používateľov (vrátane, avšak bez obmedzenia na: prípady, v ktorých sú informácie alebo objasnenie je požadované napísaním na e-mailovú adresu uverejnenej na internetovej stránke a v aplikácii).

Špecifické súhrnné informácie venované konkrétnym službám na požiadanie budú poskytnuté alebo zobrazené na internetovej stránke alebo v stránkach aplikácie.

4.           ULOŽENIE ÚDAJOV

Automonitoring s.r.o. prevádzkuje na požiadanie ukladania osobných údajov na menšie obdobie, ako to vyžaduje služba poskytovaná zákazníkovi, alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov.

5.           ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Funkcia internetovej stránky

Údaje pozbierané v priebehu prehliadania sa používajú na získanie anonymných štatistických informácií o používaní internetovej stránky a na sledovanie jej správneho fungovania.

a)           Právny základ pre spracovanie údajov

Legitímny záujem

Osobné údaje budú spracovávané iba v prípade potreby na prevádzku internetovej stránky a zlepšenie skúseností s online aplikáciami.

b) Obdobie uchovávania údajov

Počas zotrvania na internetovej stránke.

Po uplynutí uvedených podmienok uchovávania budú údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

7.           POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV

S výnimkou údajov o prehliadaní potrebných na implementáciu IT protokolov je poskytovanie osobných údajov používateľmi bezplatné a nepovinné. Neposkytnutie takýchto údajov však zabráni vykonaniu požiadaviek, urobených alebo zamýšľaných zo strany používateľa.

8.           PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť oznámené stranám, ktoré vystupujú ako prevádzkovatelia údajov (napríklad dozorné orgány, úrady a verejné organizácie oprávnené požadovať údaje)

11.         PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV – SŤAŽNOSŤ ORGÁNU DOHĽADU

Podľa ustanovení GDPR postaveného na základe zákonnosti spracovania a spôsobov spracovania, ak sú splnené podmienky, máte nasledujúce práva: prístup k údajom, ich opravu/vymazanie, alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa týkajú vašich údajov, alebo namietanie voči spracovaniu, ako aj práva na prenos údajov.

Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred týmto odstúpením od zmluvy. Subjekty údajov majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko alebo kde pracujú, alebo v členskom štáte, kde sa uskutočnilo údajné porušenie predpisov.

12. COOKIES

Chceme vám poskytovať lepšie služby. Preto využívame na našich stránkach cookies . Jedná sa o malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači. Nie sú nijako infikované ani nebezpečné. Slúžia predovšetkým na rozlíšenie jednotlivých užívateľov.

Cookies sú dostatočne anonymné. Nemusíte sa báť o svoje osobné údaje, ani o svoju bezpečnosť.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie: ssupp.autoopen, ssupp.chatid, ssupp.opened, ssupp.unreaded, trp_language, lang, ssupp.vid, ssupp.visits, wordpress_test_cookie, AWSALB, AWSALBCORS, JSESSIONID, laravel_session

Expirujú po ukončení relácie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Väčšina
prehliadačov ich automaticky prijíma už v základom nastavení. Súbory cookie je možné odmietnuť
alebo nastaviť používanie len niektorých.

13.         REFERENT PRE OCHRANU ÚDAJOV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho Referenta pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: info@automonitoring.sk

 
 
pl_PLPL
sk_SKSK ko_KRKO cs_CZCZ hu_HUHU de_DEDE en_USEN pl_PLPL